Avantajele încălzirii pe bază de lemn

1. Prețul scăzut si previzibil al combustibilului

Centralele pe lemn se amortizează cu atât mai repede, cu cât necesarul dumneavoastră de căldură este mai ridicat.

Fie pentru încălzirea locuinţei, hotelieră sau pentru sere şi spaţii de producţie, profitaţi de cheltuieli minime de încălzire, la preţuri previzibile, ce nu depind de crizele din alte zone ale lumii. Mai mult de atât, în multe cazuri există posibilitatea de a obţine subvenţii de până la 50%, sau chiar mai mari în situaţii deosebite.

Costurile combustibililor sunt cu cca. 50 de procente mai scăzute decât pentru încălzirea comparabilă cu păcură (motorină).

2. Caracterul ecologic al soluției

Chiar dacă alegerea dumneavoastră se bazează doar pe motive economice, aduceţi totodată şi o contribuţie semnificativă la protecţia mediului înconjurător. În întregul lanţ de procese biomasa reduce emisia de C02 la o sutime din cea a combustibililor fosili.

Biomasa este o sursă inovatoare de energie, care se regenerează practic sub ochii noştri. Disponibilitatea sa este sigură în caz de criză, nu generează costuri mari de transport şi nu cauzează catastrofe ecologice. Biomasa asigură locuri de muncă locale, beneficii economice în regiunea dv. şi reduce dependenţa de importuri. Este baza energiei viitorului deoarece este C02-neutru, degajându-se prin ardere doar acea cantitate de C02 absorbită anterior din aer, prin fotosinteză.

3. Accesul facil la combustibili:

Fie sub formă de rumeguş, talaş, resturi de lemn, coajă, sau alţi combustibili biogeni, biomasa este uşor de procurat. Chiar şi combustibilii cu umiditate ridicată, depozitaţi în aer liber, nu prezintă o problemă pentru instalaţiile termice moderne. Aproape oriunde în ţară, biomasa este disponibilă regional, fără a necesita costuri ridicate de transport.

 

Ce trebuie să luaţi în considerare la alegerea unei instalaţii de încălzire cu biomasă?

  • Puterea nominală este adecvată necesităţii dv. de căldură? Instalaţiile greşit dimensionate au un randament scăzut şi o durată mai scurtă de viaţă.
  • În ce măsură puteţi asigura o calitate constantă a combustibilului? Urmăriţi ca instalaţia să fie destinată unui larg spectru de combustibili şi să aibă un reglaj automat de compensare.
  • Cereţi certificarea respectării emisiilor de gaze permise de lege - eventual cu ajutorul unei mostre de combustibil.
  • Gândiţi-vă că în zonele fierbinţi ale cazanului se creează condiţii care solicită extrem materialul. De aceea întrebaţi care sunt dimensiunile peretelui de şamotă, grosimile materialelor şi posibilitatea de înlocuire a pieselor. Soluţiile costisitoare nu sunt întotdeauna şi durabile.
  • Arderea biomasei diferă esenţial de cea a combustibililor fosili. Unii producători au acumulat mulţi ani de experienţă. De aceea cereţi să vi se prezinte instalaţii de referinţă şi discutaţi cu comercianţii.


Soluțiile noastre de încălzire pe bază de lemn..